Všechna hudební vystoupení, samostatná nebo spojená s hudební skupinou Vacek Band, byla ukončena.

Rovněž tak byla ukončena veškerá činnost, spojená s hudbou a veřejným vystupováním.

Děkuji...   Libor Vacula